ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η LEVINS INSURANCE COMPANY AD έχει άδεια να ασκεί ασφαλιστική δραστηριότητα με την απόφαση Νο 98 του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλίσεων. Είναι μέλος της Ένωσης Βουλγαρικών Ασφαλιστικών Εταιριών, της Ένωσης για την Επιχειρηματική Πρωτοβουλία Πολιτών και του Βουλγαρικο-Ισραηλινού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η LEVINS INSURANCE COMPANY AD προσφέρει το πλήρες φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της ασφάλισης ζημιών. Η εταιρία είναι ηγέτης στην εισαγωγή και έγκριση νέων τάσεων στον ασφαλιστικό κλάδο. Μελετώντας και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές στον κόσμο και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αγοράς.

Η LEVINS INSURANCE COMPANY AD προσφέρει στους πολυάριθμους πελάτες της παραδοσιακή και μη τυπική ασφαλιστική προστασία.