ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αστική Ευθύνη Σωματικές Βλάβες ανά θύμα / ατύχημα € 1.220.000,00 Υλικές Ζημιές ανά ατύχημα €1.220.000,00
Αστική Ευθύνη κατά τη Μεταφορά Σωματικές Βλάβες € 13.000,00 Υλικές Ζημιές € 10.000,00
Αστική Ευθύνη Διαρροής Υγρών Σωματικές Βλάβες € 13.000,00 Υλικές Ζημιές € 10.000,00
Αστική Ευθύνη Εντός Φυλασσόμενων Χώρων Σωματικές Βλάβες € 13.000,00 Υλικές Ζημιές € 10.000,00
Αστική Ευθύνη από Μεταφερόμενο ή Προεξέχον Φορτίο Σωματικές Βλάβες € 13.000,00 Υλικές Ζημιές € 10.000,00
Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς € 15.000,00
Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα Αξία οχήματος με ανώτατο όριο € 5.000,00
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού € 5.000,00
Πυρκαγιά & Τρομοκρατικές Ενέργειες Εμπορική αξία οχήματος ή σε Α κίνδυνο
Κλοπή Ολική & Μερική Εμπορική αξία οχήματος ή σε Α κίνδυνο
Φυσικά Φαινόμενα Εμπορική αξία οχήματος
Ίδιες Ζημιές & Κακόβουλες Βλάβες Ιδίων Ζημιών Εμπορική αξία οχήματος
Ασφάλιση Απαλλαγής Ιδίων Ζημιών ΕΩΣ € 1.500,00
Κάλυψη Αερόσακων € 1.500,00
Αντικατάσταση Κρυστάλλων Glass Fit € 1.500,00
Θραύση Κρυστάλλων Καθρεπτών € 200,00
Φροντίδα αποζημίωσης Βάσει όρων ασφάλισης
Ζημιές από χαλάζι € 1.000,00 με απαλλαγή 250€
Φροντίδα Ατυχήματος Βάσει όρων ασφάλισης
Οδική Βοήθεια Βάσει όρων ασφάλισης
Επίδομα Ολικής Καταστροφής Οχήματος € 1.000,00
Επισκευή – Αντικατάσταση Κλειδαριάς € 200,00
Κλοπή Εγγράφων € 200,00
Νομική Προστασία € 1.500,00
Αστική Ευθύνη Εργαλείου Σωματικές Βλάβες € 100.000,00 Υλικές Ζημιές € 50.000,00                            
  Επισκευή κρυστάλλων € 150,00
  Λανθασμένο καύσιμο € 500,00
  Ασφάλιση κράνους € 100,00
  Ολική κλοπή σε Α’ κίνδυνο Ελάχιστο € 3.000,00
  Πυρός σε Α’ κίνδυνο Ελάχιστο € 3.000,00
  Φροντίδα αποζημίωσης Βάσει όρων ασφάλισης
 Ατύχημα κατοικίδιου κατά την μεταφορά € 300,00
 Ασφάλιση ζωνών Βάσει όρων ασφάλισης
 Κλοπή τσάντας – κινητού από το όχημα € 200,00
 Νομικές Συμβουλές € 500,00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

 • Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης μέχρι 7 θέσεων και έως 3,5Τ
 • Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης Αγροτικά έως 30 φορ. Ίππους και έως 3,5Τ
 • Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης έως 30 φορ. Ίππους και έως 3,5Τ
 • Μοτοποδήλατα ΠΡΟΣΕΧΩΣ
 • Μοτοσικλέτες ΠΡΟΣΕΧΩΣ
 • Μηχανήματα Έργων ΠΡΟΣΕΧΩΣ
 • Γεωργικά Μηχανήματα (Τρακτέρ) ΠΡΟΣΕΧΩΣ

 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

 • Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (ταξί) ΠΡΟΣΕΧΩΣ

•         Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης Σχολές Οδηγών ΠΡΟΣΕΧΩΣ

•         Πινακίδες ΔΟΚ επιβατικών οχημάτων ΠΡΟΣΕΧΩΣ

•         Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης Εσωτερικών Μεταφορών ΠΡΟΣΕΧΩΣ

•         Αυτοκινούμενη Ρυμούλκα Εσωτερικών Μεταφορών ΠΡΟΣΕΧΩΣ

•         Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης Εσωτερικών & Διεθνών Μεταφορών ΠΡΟΣΕΧΩΣ

•         Αυτοκινούμενη Ρυμούλκα Εσωτερικών & Διεθνών Μεταφορών ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

 • Αγωνιστικά αυτοκίνητα και μηχανές

•       Ασθενοφόρα, Πυροσβεστικά, Αστυνομίας – Στρατού, Αγοραία και Ταξί

•       Οχήματα Δημοσίας Χρήσης και Διεθνών Μεταφορών

•       Οχήματα θωρακισμένα, χρηματαποστολών, security, courier, delivery

•       Οχήματα cabrio με υφασμάτινη κουκούλα, για συμπληρωματικές καλύψεις

•       Αυτοκίνητα SMART, MINI & JEEP, για συμπληρωματικές καλύψεις πυρός –

              κλοπής

•        Οχήματα πολυτελή – υψηλού κυβισμού μόνο κατόπιν έγκρισης της Εταιρείας

•       Οχήματα με βεβαρημένο ιστορικό ζημιών

•       Αυτοκίνητα με εύφλεκτα υλικά (βυτία καυσίμων, υγραερίων κλπ)

•       Αυτοκίνητα που κινούνται στο χώρο των αεροδρομίων

•       Ενοικιαζόμενα οχήματα

ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 • Αστική Ευθύνη*

•         Αστική Ευθύνη κατά τη μεταφορά

•         Αστική Ευθύνη διαρροής υγρών

•         Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων

•         Αστική Ευθύνη από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο

•         Αστική Ευθύνη πυρκαγιάς

•         Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

•         Προσωπικό Ατύχημα οδηγού (εκτός moto & αυτοκινούμενες ρυμούλκες)

•         Νομική Προστασία*

•         Επισκευή παρμπρίζ

•          Θραύση καθρεπτών

•          Φροντίδα ατυχήματος*

•          Ασφάλιση κράνους**

Στις μοτοσυκλέτες παρέχονται στο βασικό πακέτο μόνο οι καλύψεις με *

Οι καλύψεις με ** παρέχονται μόνο στις μοτοσυκλέτες

ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

•         Οχήματα άνω των 35 ετών

•         Οχήματα άνω των 25 ετών για συμπληρωματικές καλύψεις πυρκαγιάς, κλοπής & φυσικών φαινομένων

•         Οχήματα άνω των 20 ετών για κάλυψη ιδίων ζημιών

•         Οδηγοί άνω των 75 ετών

•         Οχήματα / οδηγοί με 2 ζημιές το τελευταίο έτος

•         Συμπληρωματικές καλύψεις σε οχήματα Smart

•         Οχήματα για τα οποία η εταιρία δεν μπορεί να πιστοποιήσει το ιστορικό τους

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 • Δίπλωμα οδηγού / ιδιοκτήτη (για οδηγούς άνω των 65 ετών απαιτείται ανανεωμένο δίπλωμα και όχι αποδεικτικό κατάθεσης για ανανέωση). *
 • Φωτογραφίες **
 • Προηγούμενο συμβόλαιο συνεχόμενης  διάρκειας**
 • Συμπληρωμένο έντυπο προασφαλιστικού  ελέγχου**
 • Τιμολόγιο αγοράς (εφόσον αφορά καινούργιο όχημα ή μεταχειρισμένο/νέα αγορά)**

* Αποδεκτά είναι όλα τα διπλώματα που έχουν εκδοθεί σε χώρα Ε.Ε.. Επίσης είναι αποδεκτά και όλα τα International διπλώματα

** Επιπλέον δικαιολογητικά για αντικατάσταση κρυστάλλων & συμπληρωματικές καλύψεις

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παράμετροι τιμολόγησης που λειτουργούν εκπτώσεις ή επιβαρύνσεις στον προσδιορισμό της τιμής ασφάλισης, πέραν της έδρας, της χρήσης και της ιπποδύναμης, ως κάτωθι:

 • Ηλικία Ιδιοκτήτη ή  και  οδηγού

Ευνοούνται εκπτωτικά των τιμών ασφάλισης οι ιδιοκτήτες οδηγοί μεταξύ 30-60 ετών. Οι ηλικίες ιδιοκτητών ή νεότερων οδηγών ηλικίας 18-24 ετών επιβαρύνονται ασφαλίστρου, καθώς και οι ηλικίες άνω των 70 ετών

 • Ημερομηνία έκδοσης άδειας οδήγησης Νεότερου οδηγού

Τα έτη κτήσης άδειας οδήγησης και  η  ημερομηνία  έκδοσης  διπλώματος  μικρότερης  του  έτους επιβαρύνει την τιμή με επασφάλιστρο

 • Ιστορικότητα ζημιών ιδιοκτήτη/οχήματος

Ο έλεγχος ιστορικότητας ζημιών για χρήσεις ΕΙΧ, δίκυκλων και αγροτικών οχημάτων γίνεται βάση ΑΦΜ ιδιοκτήτη, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες χρήσεων βάση αριθμού κυκλοφορίας και πάντα σε εύρος τριετίας.

 • Ηλικία οχήματος

Η τιμή ασφαλίστρου τροποποιείται με την ηλικία οχήματος. Οχήματα μεγαλύτερα της 15ετίας βάση  ημερομηνίας 1ης αδείας και με καλύψεις φωτιάς, κλοπής και φυσικών καταστροφών επιβαρύνονται κατά 20%. Οχήματα μεγαλύτερα των 11 ετών με κάλυψη ιδίων ζημιών επιβαρύνονται επίσης κατά 20% της συνολικής τιμολόγησης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:  Οχήματα αξίας μέχρι €15.000 γίνονται αποδεκτά προς ασφάλιση των συμπληρωματικών κινδύνων στην τρέχουσα εμπορική τους αξία με την προϋπόθεση ανάρτησης των απαραίτητων δικαιολογητικών 

Οχήματα αξίας ευρώ €15.001 και άνω για την ασφάλιση των συμπληρωματικών καλύψεων, καθώς επίσης και αυτά με κάλυψη ιδίων ζημιών ανεξαρτήτου κεφαλαίου κάλυψης, αποστέλλονται ηλεκτρονικά για έγκριση στην Εταιρεία, συνοδευόμενα με τέσσερις φωτογραφίες περιμετρικά του οχήματος με εφημερίδα ημέρας και έντυπο προασφαλιστικού ελέγχου από τον συνεργάτη.  Η εταιρία κατά την κρίση της μπορεί να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά για την ασφάλιση του οχήματος, όπως προασφαλιστικό έλεγχο από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της.  

Οχήματα που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις απαιτείται συνεννόηση με την Εταιρία.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Κληρικοί / Εκκλησιαστικό προσωπικό 10%
Αστυνομικοί εν ενεργεία 15%
Δημόσιοι υπάλληλοι 10%
Ετήσιας διάρκειας (Χωρίς ζημιά)   5%
Ομαδικής ασφάλισης (ίδιο ΑΦΜ) 5-15 οχήματα   5%
16-25 οχήματα 10%
26 οχήματα και άνω 15%
Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό   5%
Δικηγόροι   5%
VIP πελάτες 10%

Οι παραπάνω εκπτώσεις παρέχονται κατά την έναρξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στους δικαιούχους, με την προϋπόθεση της ανάρτησης του απαιτούμενου δικαιολογητικού στην αίτησης ασφάλισης.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΧ

Οδηγός κάτω των 23 ετών

30%

Οδηγός ηλικίας 23 ετών – 25 ετών

20%

Οδηγός με δίπλωμα λιγότερο από ένα (1) έτος

40%

Οδηγός άνω των 70 ετών

30%

Κάτοχος διπλώματος εκτός ΕΕ/ΗΠΑ/Καναδά/Αυστραλία

50%

Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης άνω των 5 θέσεων

30%

Οχήματα μάρκας Smart

40%

Πινακίδες ΔΟΚ

50%

Ρυμουλκό 2 τροχών *

20%

Ρυμουλκό 4 τροχών *

40%

Τρίμηνη διάρκεια συμβολαίου

  100%

Μηνιαία διάρκεια συμβολαίου

  500%

Οχήματα ηλικίας άνω των 15 ετών στις καλύψεις πυρκαγιά, κλοπή & φυσικά φαινόμενα

20%

Οχήματα ηλικίας άνω των 11 ετών στην κάλυψη ιδ. ζημιών

20%

*Για την ασφάλιση του ρυμουλκού απαιτείται η αποστολή της άδειας κυκλοφορίας του.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΦΙΧ

Ρυμουλκό 2 τροχών *

20%

Ρυμουλκό 4 τροχών *

40%

Ρυμουλκό 6 τροχών *

60%

ΦΙΧ Τροχόσπιτο

40%

ΦΙΧ Λέμβος

40%

ΦΙΧ Υγρών καυσίμων

40%

ΦΙΧ Σχολή οδηγών

60%

ΦΙΧ Απορριμματοφόρο

60%

 *Για την ασφάλιση του ρυμουλκού απαιτείται η αποστολή της άδειας κυκλοφορίας του.

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Η έκδοση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης του μηχανογραφικού συστήματος της LEVEL. Το username & password είναι μοναδικά για κάθε συνεργάτη.

 Η  κάλυψη ισχύει εφόσον εκδοθεί ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  &  όχι  με την  έγκριση που δίνεται  από το  τμήμα  Εγκρίσεων.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ

Δημιουργούνται προτάσεις ανανέωσης στο σύστημα ένα (1) μήνα πριν τη λήξη των συμβολαίων

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Για την έκδοση πρόσθετης πράξης απαιτείται ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (mail) στο διαχειριστή του προγράμματος και επισύναψη απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ισχύει από  την ημερομηνία που  θα  εκδοθεί  η πρόσθετη  πράξη &  όχι από την ημερομηνία που δίνεται έγκριση από  το  τμήμα  Εγκρίσεων.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τα συμβόλαια ακυρώνονται για σπουδαίο λόγο μετά από έγγραφη εντολή (επιστολή ακύρωσης)του ασφαλιζόμενου με σχετική αιτιολογία ακύρωσης και με το αντίγραφο της νέας ασφάλισης όπως αυτή εμφανίζεται στο HIC. Σπουδαίος λόγος για έκδοση ακύρωσης είναι η μεταβίβαση του οχήματος, η κατάθεση πινακίδων, η διαγραφή/καταστροφή του οχήματος, όπου σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποστέλλεται έγκαιρα στην εταιρία και το αντίστοιχο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο. 

Το συμβόλαιο δεν ακυρώνεται ολικώς, παρά μόνο στην περίπτωση που η ημερομηνία του συνοδευτικού εγγράφου είναι ίδια ή προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης του συμβολαίου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Η ασφάλιση οχημάτων πραγματοποιείται όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας. Ασφαλίζονται οδηγοί ηλικίας 18 έως 70 ετών και ιδιοκτήτες/οδηγοί έως 75 ετών
 • Για αστική ευθύνη ασφαλίζονται οχήματα μέχρι 35 ετών
 • Γίνονται δεκτοί οδηγοί με ελληνική άδεια οδήγησης ή με άδεια κράτους μέλους της

ΕΕ

 • Για συμπληρωματικές καλύψεις ΠΥΡΟΣ – ΚΛΟΠΗΣ ασφαλίζονται οχήματα μέχρι 25

ετών και για ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ έως 20 ετών, ΠΑΝΤΑ για την τρέχουσα εμπορική τους αξία, εκτός και αν ασφαλίζονται σε Α κίνδυνο.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Χορηγούνται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για όλες τις χώρες του Ε.Ο.Χ.

PORTAL

Οι πρόσθετες πράξεις εκδίδονται από την εταιρεία και εκτυπώνονται από το συνεργάτη. Η καταγραφή των προσθέτων πράξεων συνεπάγεται αυτόματη χρέωση ή πίστωση του συνεργάτη.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Οι συνεργάτες οι οποίοι καταχωρούν αιτήσεις ασφάλισης μέσω του web, είναι υποχρεωμένοι να επισυνάπτουν στο portal όλα τα παραστατικά ασφάλισης στην εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ασφάλισης απαιτείται η  άδεια  κυκλοφορίας του οχήματος   και  η  άδεια  οδήγησης του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  ή  και  νεότερου  οδηγού. Για χορήγηση έκπτωσης απαιτείται το αποδεικτικό ιδιότητας του ιδιοκτήτη.

Για την ασφάλιση των συμπληρωματικών καλύψεων απαιτούνται και θα πρέπει να αναρτώνται στο σύστημα κατά περίπτωση :

 • για συμπληρωματικούς κινδύνους Πυρός – Κλοπής – Φυσικών Φαινομένων και Ιδίων Ζημιών σε Καινούργιο όχημα απαιτείται το τιμολόγιο αγοράς του.
 • για  συμπληρωματικούς  κινδύνους  Πυρός – Κλοπής – Φυσικών Φαινομένων και Ιδίων Ζημιών σε Μεταχειρισμένο όχημα  απαιτείται το τιμολόγιο αγοράς του μαζί με τέσσερις φωτογραφίες περιμετρικά του οχήματος με διακριτή εφημερίδα ημέρας ή ανάρτηση  του αμέσως προηγούμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου με τις ίδιες καλύψεις.
 • Η κάλυψη της Θραύσης Κρυστάλλων ισχύει μετά από 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα έναρξης του συμβολαίου, εκτός κι αν υπάρχει προηγούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο συνεχόμενης διάρκειας με θραύση κρυστάλλων ή/και εφόσον υπάρχει προασφαλιστικός έλεγχος από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της εταιρίας.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων μεταξύ ασφαλιστηρίου συμβολαίου και δικαιολογητικών θα εκδίδονται από την εταιρία διορθωτικές πρόσθετες πράξεις.