ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Αστική Ευθύνη Ιδιώτη/Οικογενείας
Αστική Ευθύνη από την ιδιοκατοίκηση ιδιόκτητου ακινήτου
Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Κοινόχρηστων & Κοινόκτητων Χώρων Κτιρίων
Αστική Ευθύνη Κυνηγών-Μελών Κυνηγετικών Συλλόγων
Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Εμπορικών Κέντρων
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Γραφείων
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Εμπορικού Καταστήματος
Επέκταση αστικής ευθύνης για κλοπή προσωπικών αντικειμένων πελατών
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Πολυκαταστημάτων Τροφίμων (supermarkets)
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Καταστημάτων Εστίασης & Ψυχαγωγίας
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Κινηματογράφων-Θεάτρων
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Παιδότοπου
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Υδάτινων Ψυχαγωγικών Εγκαταστάσεων
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Ξενοδοχείων/Ξενώνων/Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων & Δωματίων
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Τουριστικών Κατασκηνώσεων (Camping)
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Παιδικών Κατασκηνώσεων
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής (Πισίνας)
Αστική Ευθύνη από Τροφική Δηλητηρίαση
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Βιομηχανιών
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Βιοτεχνιών
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Αποθηκών
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Βρεφονηπιακών/Παιδικών Σταθμών/ Νηπιαγωγείων
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Γυμνασίων-Λυκείων
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Φροντιστηρίων/ΙΕΚ/ΚΕΕ
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Πρατηρίου Καυσίμων
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Σταθμών Στάθμευσης Οχημάτων (parking)
Επέκταση αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές σε οχήματα πελατών-επισκεπτών προμηθευτών της ασφαλισμένης επιχείρησης από τη λειτουργία υπαίθριων ή/και στεγασμένων σταθμών (parking) οχημάτων
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Συνεργείων Οχημάτων
Αστική Ευθύνη Εκτελούμενων Έργων
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Μηχανημάτων Έργου
Αστική Ευθύνη από Ανυψούμενο Φορτίο
Αστική Ευθύνη από Μεταφερόμενο Φορτίο
Αστική Ευθύνη από Μεταφερόμενο και Προεξέχον Φορτίο
Αστική Ευθύνη Περιβαλλοντικών κινδύνων
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία χώρου Εορταστικών Εκδηλώσεων
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία χώρου Εκθεσιακών και Συνεδριακών Διοργανώσεων
Αστική Ευθύνη Συντηρητή Ανελκυστήρων
Αστική Ευθύνη από διαφημιστικές πινακίδες
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)
Επέκταση Φορτοεκφορτώσεων
Αστική Ευθύνη – Διασταυρούμενη ευθύνη (Cross Liability)
Επαγγελματική Ευθύνη Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων
Επαγγελματική Ευθύνη Ιατρών/Οδοντιάτρων
Επαγγελματική Ευθύνη Φαρμακοποιών
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
Επαγγελματική Ευθύνη Λογιστών (Ελεύθερων Επαγγελματιών)
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών, Ψυκτικών, Συντηρητών καυστήρων)
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών/ Αερομοντέλων (ΣμπΕΑ – Drones)