ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Προγράμματα Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Το αυτοκίνητο είναι ένα απαραίτητο μέσο για τη μεταφορά στην εργασία μας, καθώς και για τις μετακινήσεις στον ελεύθερο χρόνο μας.  Η ασφάλιση του αυτοκινήτου αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά μας προνόμια, καθώς εκτός από την υποχρέωση της αναγκαίας ασφάλισης από την Ελληνική νομοθεσία όλοι μας θέλουμε να εξασφαλίσουμε αυτό μας το περιουσιακό μας στοιχείο το οποίο πολλές φορές έχει μεγάλη οικονομική αξία. 

Εκτός της αστικής ευθύνης, η LEVINS σας προσφέρει το πιο πλήρες βασικό πακέτο καλύψεων που υπάρχει σήμερα στην Ελληνική αγορά με καλύψεις όπως:

 • Αστική Ευθύνη κατά τη μεταφορά
 • Αστική Ευθύνη διαρροής υγρών
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων
 • Αστική Ευθύνη από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο
 • Αστική Ευθύνη πυρκαγιάς
 • Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Προσωπικό Ατύχημα οδηγού
 • Νομική Προστασία
 • Επισκευή παρμπρίζ
 • Θραύση καθρεπτών
 • Φροντίδα ατυχήματος
 • Ζημιές από λανθασμένο καύσιμο

Φυσικά υπάρχει και μια πλήρης γκάμα από προαιρετικές  καλύψεις όπως κλοπή ολική και μερική, ζημιά από πυρκαγιά, ζημιές από φυσικά φαινόμενα, ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, οδική βοήθεια, κάλυψη ζημιάς αερόσακων, θραύση κρυστάλλων, ατύχημα κατοικίδιου, ασφάλιση ζωνών και κλοπή εγγράφων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην “Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων”