ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

H LEVINS INSURANCE COMPANY AD διαθέτει σύστημα διαχείρισης δύο επιπέδων, Εποπτικό και Διοικητικό Συμβούλιο. Η ομάδα διαχείρισης και οι ειδικοί της εταιρίας είναι αναγνωρισμένοι και ειδικευμένοι τεχνικοί με τεράστια πρακτική εμπειρία και αναγνωρισμένη εκπαίδευση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Μαρία Γκάρκοβα

Μέλη

Μιρόσλαβα Σπάζοβα

Μπιλλιάνα Βάλτσεβα

Σοφία Αντώνοβα

Παβέλ Δημητρώφ

Εκτελεστικοί Διευθυντές

Βαλεντίν Ιλιέφ

Παβέλ Παναγιώτοφ

Σοφία Αντώνοβα

Μπιλλιάνα Βάλτσεβα

Μαρία Γκάρκοβα

Παβέλ Δημητρώφ