Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

1996

Ίδρυση της LEVINS

Η εταιρία ιδρύθηκε με την σύμπραξη Ισραηλινών επενδυτών. Οι επενδυτές αποφασίζουν να αναπτύξουν τις χρηματοοικονομικές τους δραστηριότητες στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την Βουλγαρία ως κόμβο. Παγκοσμίως διάσημοι εμπειρογνώμονες ασφαλείας συμμετέχουν στην ίδρυση της εταιρίας σε συνεργασία με Βούλγαρους επενδυτές.

2002

Τεχνολογική καινοτομία για τον έλεγχο της κλοπής

Εφαρμογή ενός τεχνολογικά καινοτόμου συστήματος για τον έλεγχο των κινδύνων της κλοπής, το οποίο αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έως και σήμερα. Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε χάρη στην Ισραηλινή εμπειρία και τεχνογνωσία μετά την εκπαίδευση Βουλγάρων εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του προγράμματος MASHAV του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών.

2005

Ασφάλιση τρομοκρατίας

Η LEVINS επιλέχθηκε ως η πρώτη εταιρία συνεργάτης των LLOYDS για την επιτυχή εισαγωγή του Ισραηλινού μοντέλου. Η LEVINS ασφαλίζει πολλούς κρατικούς θεσμούς όπως το Υπουργικό Συμβούλιο, το κοινοβούλιο και άλλα μεγάλα βιομηχανικά και εμπορικά κέντρα. 

2007

Εισαγωγή του μοντέλου Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η εταιρία υιοθετεί την έννοια των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μεταβαίνει από την αντιδραστική στην ενεργητική συμπεριφορά. Η LEVINS δεν προσαρμόζεται πλέον στο περιβάλλον αλλά το επηρεάζει.

2009

Ασφάλιση απαγωγής

Η LEVINS έγινε η πρώτη εταιρία της HISCOX, μιας από τις παλαιότερες εταιρίες της LLOYD, λόγω της έμπειρης και εξειδικευμένης παροχής με ομάδα που εκπαιδεύτηκε στο Ισραήλ. Το αντικείμενο της ασφάλισης είναι δημοσιογράφοι, στρατιωτικοί και εκπρόσωποι ανθρωπιστικών οργανώσεων που λειτουργούν σε επικίνδυνες περιοχές.

2012

Διάσωση από αέρος

Η LEVINS δημιουργεί την υπηρεσία HEMS “διάσωση με εναέρια μέσα” και είναι η πρώτη ασφαλιστική που προσφέρει αυτή την υπηρεσία στην Βουλγαρία. Η LEVINS έγινε κρατικός συνεργάτης και μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό της Βουλγαρίας και το εθνικό σύστημα 112 του Υπουργείου Εσωτερικών διεξήγαγε διάφορες επιχειρήσεις διάσωσης από αέρα.

2013

Ηγέτης της αγοράς

Η εταιρία έγινε η πρώτη στην ασφαλιστική αγορά της Βουλγαρίας. Αφού έφτασε στην κορυφή της ασφαλιστικής αγοράς της Βουλγαρίας, η εταιρία αποφάσισε να επεκταθεί και να λειτουργήσει σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, της Ιταλίας, της Αγγλίας, της Αυστρίας και της Πολωνίας.

2017

Ενεργή εταιρική ασφάλιση

Ένα μοντέλο στο οποίο κάθε εργαζόμενος είναι μέρος της κίνησης της εταιρίας προς τους στόχους της. Υιοθετούνται μια καινοτόμος προσέγγιση και μια προληπτική σκέψη.

2018

Δημιουργία τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης

Η LEVINS παρουσιάζει ένα τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης, ένα κοινό έργο με Γερμανούς εταίρους. Το 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο είναι έτοιμο να βοηθήσει τους πελάτες μας σε κρίσιμες καταστάσεις και σε ανεπιθύμητους κινδύνους. Παρέχει αξιόπιστη και ολοκληρωμένη φροντίδα οποιουδήποτε και ανά πάσα στιγμή.