ΜΕΤΟΧΟΙ

Κύριος μέτοχος της LEVINS INSURANCE COMPANY AD είναι η LEV CORPORATION AD, ένας οικονομικός όμιλος με περισσότερες από 90 εταιρίες από διάφορους τομείς της Βουλγαρικής οικονομίας. Η LEV CORPORATION AD είναι μέλος της Ένωσης για την Οικονομική Πρωτοβουλία Πολιτών, του Βουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και είναι εταίρος κορυφαίων Βουλγαρικών μεταποιητικών και εμπορικών εταιριών. Μεταξύ των άλλων εταιριών με περιουσιακά στοιχεία στην LEVINS INSURANCE COMPANY AD είναι η Βουλγαρική εταιρία AS BG EOOD καθώς και η Ισραηλινή εταιρία RAKHITI MEIR CLASSIC, η οποία σε συνεργασία με έναν Ιταλό επιχειρηματία ορίστηκε ως ο Νο 1 επενδυτής στην Βουλγαρία το 2003.