ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;

Παρακάτω βρίσκονται οι οδηγίες της εταιρείας αλλά και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι σε περίπτωση συμμετοχής τους σε ατύχημα.

Σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει:

  • Να ειδοποιήσετε τηλεφωνικά την υπηρεσία “φροντίδας ατυχήματος” που έχουν σήμερα οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να σας βοηθήσουν στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε.
  • Να ειδοποιήσετε την αστυνομική αρχή, προκειμένου να επιληφθεί του ατυχήματος και να γίνει η καταγραφή του στο βιβλίο συμβάντων από την αρμόδια υπηρεσία της. Σημειώνεται ότι η αστυνομική αρχή, αν και υποχρεωμένη να έρχεται μετά από κάθε κλήση, έρχεται σίγουρα και πρέπει σε κάθε περίπτωση να καλείται όταν υπάρχει τραυματισμός.
  • Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα για την καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο ατύχημα, της ασφαλιστικής εταιρίας του, καθώς και των στοιχείων ταυτότητας και κάθε άλλου χρήσιμου στοιχείου του άλλου οδηγού / ιδιοκτήτη (π.χ. ονοματεπώνυμο οδηγού/ιδιοκτήτη, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λ.π.), καθώς και τα στοιχεία τυχόν μαρτύρων που παρευρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος.
  • Εάν υπάρχει τραυματισμός, θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε ώστε να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία βοήθεια. Θυμηθείτε ότι δεν μετακινούμε τον βαριά τραυματισμένο και δεν βγάζουμε το κράνος από τον επιβαίνοντα δίκυκλου.
    Μένουμε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να επιληφθεί αυτού η Τροχαία.
  • Θυμηθείτε επίσης να καταγράψετε τα στοιχεία ταυτότητας του τραυματία και το νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, διότι θα σας ζητηθούν από την ασφαλιστική σας εταιρία.

Ποιες υποχρεώσεις έχω απέναντι στην ασφαλιστική μου εταιρεία μετά το ατύχημα;

Σύμφωνα με το Νόμο, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώνει στην εταιρία του κάθε ατύχημα αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, αφότου έλαβε γνώση του ατυχήματος.
Ο ασφαλισμένος υποχρεούται επίσης να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για τον περιορισμό της ζημίας και να παρέχει στην ασφαλιστική εταιρία κάθε πληροφορία και έγγραφο που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο ή που κρίνεται αναγκαίο για το χειρισμό της υπόθεσής του από τον ασφαλιστή.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης  των υποχρεώσεων αυτών ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος μπορεί να υποχρεωθεί, με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, να καταβάλει στην εταιρία αποζημίωση μέχρι του ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Ως εκ τούτου ενημερώνουμε για την απόφαση της εταιρείας να δέχεται δηλώσεις ατυχημάτων ΜΟΝΟ από την φροντίδα ατυχήματος και όχι από συνεργάτη διαμεσολαβητή, οι οποίοι μπορούν να αποστέλλουν στην συνεργαζόμενη εταιρεία διαχείρισης ζημιών AUTOPROTECT HELLAS συμπληρωματικές δηλώσεις και λοιπά συμπληρωματικά έγγραφα που ίσως χρειαστούν κατά περίπτωση.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν σας ενημερώνουμε ότι το χρονικό διάστημα για την παραλαβή της δήλωσης ατυχήματος από την φροντίδα ατυχήματος γίνεται οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος και όχι τρεις (3) όπως ίσχυε έως σήμερα.